ДокументиОдлука за формирање Управен одбор за воспоставување на информациско-комуникациски систем за интегрирано гранично управување и за интегрално компјутерско поврзување на граничните премини и нивно поврзување со Брисел
Решение за именување на претседател, заменик на претседателот и членови на Управен одбор за воспоставување на информациско-комуникациски систем за интегрирано гранично управување и за интегрално компјутерско поврзување на граничните премини и нивно поврзување со Брисел