Јавни дебати за утврдување на интегритет на сите службеници кои работат на високо ризични работни места на ГП и граничната линија